Datum in kraj: 1653, marec 6., Celovec
Vsebina: Jakob Mosser o ustanovi pri jezuitih v Celovcu.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 42,0 x 27,5 (dva folija)
Ohranjenost: delno poškodovana od vlage
Pečat: pečata izstavitelja in jezuitskega kolegija v Celovcu, ohranjena
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave