Datum in kraj: 1658, december 30., Ljubljana
Vsebina: Vicedom Friderik grof Attems objavlja cesarski sklep, datiran 1635, februar 8., Gradec, glede tlake vicedomskih podložnikov.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 48,5 x 27,0
Ohranjenost: poškodovana od vlage
Pečat: pečat odpadel
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave