Datum in kraj: 1660, september 6., Ljubljana
Vsebina: Cesar Leopold I. potrdi privilegije mesta Ljubljane.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 65,0 x 58,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat izstavitelja, ohranjen
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 139–142, št. 39; Komatar, JB, str. 41, št. 72 (omemba); Klun, DC, str. 77–78, št. 111.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave