Datum in kraj: 1661, oktober 6., Dunaj
Vsebina: Cesar Leopold I. potrdi rokodelski red ljubljanskih pekov.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 28,0 x 34,0 (8 folijev, kodeks)
Ohranjenost: _
Pečat: pečat izstavitelja na rumeni svileni vrvici
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 143–146, št. 40.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave