Datum in kraj: 1664, maj 9., Ljubljana
Vsebina: Ljubljanski magistrat razsoja spor med avguštinskim samostanom in dediči Marije Porttner zaradi legata.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 37,5 x 30,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali sodni pečat mesta Ljubljane, v leseni škatlici na pergamentnem traku
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave