Datum in kraj: 1668, september 12., Gradec
Vsebina: Cesar Leopold I. izdaja fevdno pismo za Adama Dinzla.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 80,0 x 64,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, odpadel
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave