Datum in kraj: 1671, april 22., Celovec
Vsebina: Volf A. grof Rosenberg o ustanovi pri celovških jezuitih.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 25,0 x 36,0 (trije foliji)
Ohranjenost: zgornji rob ožgan
Pečat: pečat izstavitelja in celovških jezuitov, v leseni škatlici na svileni vrvici, ohranjena
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave