Datum in kraj: 1680, februar 3., Celovec
Vsebina: Jakob Rohrmeister, župnik v Celovcu, o ustanovi pri celovških jezuitih.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 20,0 x 30,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: trije pečati: 1. celovškega rektorja jezuitov; 2. magistrata v Pliberku; 3. izstavitelja, odtisnjeni na papir, ohranjeni
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave