Datum in kraj: 1685, junij 18., Trst
Vsebina: Rektor jezuitov v Trstu potrjuje kupno pogodbo za mlin na Fužinah.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 57,0 x 36,0
Ohranjenost: delno raztrgana ob robeh zlaganja
Pečat: pečat izstavitelja, v leseni škatlici na pergamentnem traku
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave