Datum in kraj: 1689, januar 24., Dunaj
Vsebina: Cesar Leopold I. podeli Petru Antonu Codelliju pl. Fahnenfeldu privilegije za banko in veletrgovino.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 70,0 x 60,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat izstavitelja v leseni škatlici na srebrnem traku
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 147–149, št. 41.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave