Datum in kraj: 1695, junij 28., Celovec
Vsebina: Jakob Rohrmeister, župnik v Celovcu, o ustanovi pri jezuitih v Celovcu (glej tudi št. 135).
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 26,0 x 35,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečata jezuitskega kolegija in izstavitelja, ohranjena
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave