Datum in kraj: 1700, avgust 16., Rim
Vsebina: Papež Inocenc XII. dovoli Petru Antonu Codelliju pl. Fahnenfeldu maše v hišni kapeli.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 39,0 x 20,5
Ohranjenost: močno potemnela od vlage
Pečat: pečat izstavitelja, odpadel
Objave: Neobjavljena.

Prilagoditev pisave