Datum in kraj: 1724, februar 1., Ljubljana
Vsebina: Prior in bratovščina Rešnjega telesa v Ljubljani izdata reverz za ustanovo Petra Antona Codellija pl. Fahnenfelda.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 38,0 x 34,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: dva pečata: 1. bratovščine; 2. ljubljanskega škofa Viljema pl. Leslieja, ohranjena
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave