Datum in kraj: 1734, maj 5., Freising
Vsebina: Pogodba med freisinškim škofom Johannom Teodorjem in freisinškim kapitljem ter Lorencom Krištofom von Flachenfeldom za zamenjavo štirih kmetij v Zgornjih Bitnjah.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 59,0 x 36,5
Ohranjenost: dobro ohranjena
Pečat: trije pečati pogodbenikov: freisinškega škofa, freisinškega kapitlja in L. K. von Flachenfelda, v lesenih škatlicah s pokrovi, na pergamentnih trakovih, dobro ohranjeni. Prva dva večja, premer 6 cm, tretji manjši, premer 3 cm.
Objave: neobjavljena

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave