Datum in kraj: 1734, marec 29., Ljubljana
Vsebina: Primož F. Wallandt daje dva vrta na Poljanah mizarskemu cehu.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.:
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat mesta Ljubljane, odpadel
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave