Datum in kraj: 1747, julij 29., Dunaj
Vsebina: Cesarica Marija Terezija dovoli ustanovitev zastavljalnice v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 26,5 x 32,5 (šest folijev)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja v leseni škatlici
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 171–174, št. 44; Komatar, JB, str. 43, št. 84 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave