Datum in kraj: 1778, julij 29., Ljubljana
Vsebina: Ljubljanski magistrat dovoli prodajo hiše, kupljeno od Codellijevega in Raabovega kanonika.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 38,5 x 31,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat mesta Ljubljane, v leseni škatlici na pergamentnem traku
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave