Datum in kraj: 1782, oktober 8., Dunaj
Vsebina: Cesar Jožef II. potrjuje privilegije mesta Ljubljane.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 72,0 x 55,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat izstavitelja v leseni škatlici na črno-rumeni vrvici
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 175–177, št. 45; Komatar, JB, str. 43, št. 86 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave