Datum in kraj: 1790, december 28., Celovec
Vsebina: Spričevalo čevljarskih cehovskih mojstrov iz Celovca, izdano čevljarskemu vajencu Jožefu Delingerju iz Škofje Loke.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 32,0 x 21,0
Ohranjenost: dobro ohranjeno
Pečat: pečat, pritisnjen na papir, v celoti odpadel
Objave: neobjavljeno

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave