Datum in kraj: 1803, april 20., s. l.
Vsebina: Kranjsko deželno glavarstvo potrjuje porodničarju Nikolaju Terčku, da je opravil praktični izpit in mu dovoljuje prakso.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 36,5 x 57,5
Ohranjenost: dokaj dobra
Pečat: pečat v leseni škatlici na vrvici, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave