Datum in kraj: 1827, junij 5., Dunaj
Vsebina: Cesar Franc I. potrdi Ljubljani privilegij do petih letnih sejmov.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 70,0 x 48,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, v leseni škatlici na črno-rumeni svileni vrvici, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave