Vojvoda Albreht dovoli sodniku, svetu in meščanom Ljubljane na njihovo prošnjo postavitev nove mesarske stojnice z mesarskim mojstrom.

pod /c.1390/, maj 24.
Orig. papir v Drž. arhivu LR Slovenije* v Ljubljani /delno poškodovana, vendar tekst neokrnjen; leto izdaje po pomoti izpuščeno/; prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane v MALj, fol. 44′. /SI ZAL LJU 488, COD XXV/
Obj.: Richter v Klunovem Archiv f. L. d. H. Krain II. u. III. Heft, str. 248, št. 18; Klun, Dipl. Carn., str. 19, št. 11.

Wir Albrecht von gots gnaden hertzog ze Osterreich ze Steyr vnd ze Kernden. Embieten vnsern getrewn n.dem richter n.dem rat vnd den purgern datz Laibach vnser gnad vnd allz gut. Ewr potschaft so ir vns getan habt vmb ein newe fleischpank ze machen vnd vmb ainen maister darzu haben wir wol verstanden vnd lazzen ew wizzen mit wev vnser stat gepezzert mag werden, daz wir daz gern sehen vnd darumb seind den malen ez ew vnd dem lande ein notdurft ist, haben wir ew erlaubt vnd erlauben ew ouch ein fleischpank ze machen vnd ainen maister darzu ze nemen. Geben ze Wienn an eritag in den feyrtagen ze phingsten.
Verso: Vnsern getrewn n.dem richter n.dem rat vnd den purgern ze Laybach.

/Pečat izstavitelja za zaporo listine pritisnjen na hrbtu listine na papir čez vosek./

GZL III/17

Po originalu B. Otorepec

* ARS, AS 1063, Zbirka listin, št. 278.

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave