Vojvoda Albreht dovoli sodniku, svetu in meščanom Ljubljane na njihovo prošnjo postavitev nove mesarske stojnice z mesarskim mojstrom.

pod /c.1390/, maj 24.
Orig. papir v Drž. arhivu LR Slovenije* v Ljubljani /delno poškodovana, vendar tekst neokrnjen; leto izdaje po pomoti izpuščeno/; prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane v MALj, fol. 44′. /SI ZAL LJU 488, COD XXV/
Obj.: Richter v Klunovem Archiv f. L. d. H. Krain II. u. III. Heft, str. 248, št. 18; Klun, Dipl. Carn., str. 19, št. 11.

Wir Albrecht von gots gnaden hertzog ze Osterreich ze Steyr vnd ze Kernden. Embieten vnsern getrewn n.dem richter n.dem rat vnd den purgern datz Laibach vnser gnad vnd allz gut. Ewr potschaft so ir vns getan habt vmb ein newe fleischpank ze machen vnd vmb ainen maister darzu haben wir wol verstanden vnd lazzen ew wizzen mit wev vnser stat gepezzert mag werden, daz wir daz gern sehen vnd darumb seind den malen ez ew vnd dem lande ein notdurft ist, haben wir ew erlaubt vnd erlauben ew ouch ein fleischpank ze machen vnd ainen maister darzu ze nemen. Geben ze Wienn an eritag in den feyrtagen ze phingsten.
Verso: Vnsern getrewn n.dem richter n.dem rat vnd den purgern ze Laybach.

/Pečat izstavitelja za zaporo listine pritisnjen na hrbtu listine na papir čez vosek./

GZL III/17

Po originalu B. Otorepec

* ARS, AS 1063, Zbirka listin, št. 278.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave