Nadvojvoda Ernest naroča Ulriku Šenku z Ostrovice, deželnemu glavarju na Kranjskem, naj zapove vsem plemičem, ki imajo hiše v mestu Ljubljani, da jih naselijo in plačujejo mestu dajatve, popravijo obzidje ob hišah. V nasprotnem slučaju je dovolil meščanom, da se takih hiš polastijo, jih naselijo ali pa porušijo in tam zgradijo obzidje.

Orig. papir v MALj /levi in levi spodnji del izgubljena, toda tekst je nepoškodovan/; /SI ZAL LJU 333-19/
prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane v MALj, fol. 4-4′.

Obj.: Richter v Klunovem Archiv f. L. d. H. Krain II. und III. Heft, str. 249-250, št. 22; Klun, Dipl. Carn., str. 23, št. 23; Komatar v Jahresbericht ljublj. realke 1903/4, str. 19, št. 14.
Prim.; Zwitter, Star. kranj. mesta, str. 42; Vilfan, Zgod. neposrednih davkov … ZČ VI-VII/1952-3/, str. 420.

Wir Ernst von gotes gnaden erczherczog ze Osterreich, ze Steir, ze Kernden vnd ze Krain, graf ze Tirol etc. Embieten vnserm lieben getrewn Vlrichen dem Schenkchen von Osterwicz vnserm haubtmann in Krain vnser gnad vnd alles guot. Wir emphelhen dir vnd wellen ernstlich, daz du mit n.allen edeln lewten, die hewser in vnser statt zu Laybach haben, von vnsern wegen schaffest, daz sy dieselben ire hewser fürsich vnd an vercziehen beseczen, pawen vnd stifftlich machen, damit vns vnser dienst vnd der obgenanten vnserer statt ire recht dauon wideruaren vnd geuallen vnd auch die stattmawr an denselben ieren oerttern mawren, beuesten vnd bewarn, damit vns an derselben vnserer statt kain schad dauon beschehe. Welh aber das vnuerczogenlich nicht tuon wolten, so haben wir vnsern egenanten burgern erlaubt sich derselben hewser ze vnderwinden vnd die stifften vnd pawen zu vnserm nucz oder gancz niderzebrechen vnd die stattmawr an denselben oertern ze pawen vnd ze machen, damit dieselb vnser statt dauon bewart sey. Geben ze Boczen an samcztag nach gotsleichnams tag, anno domini etc. sextodecimo.
dominus dux in consilio

/Pečat izstavitelja na hrbtu listine, udarjen na papir čez vosek, ohranjen./

GZL III/31

Po originalu B. Otorepec

Opomba:
Objavljena v Božo Otorepec, Dragan Matić, Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), Transkripcije z regesti in komentarji, Ljubljana 1998, str. 37-38.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave