Cesar Maksimilijan I. izdaja malefični red za mesto Ljubljano.

Orig. perg. in prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane, fol. 50-55′, št. 82. v MALj.
Obj.: Klun, Dipl. Carn., str. 61-64, št. 94.

/Malefični red bo zaradi svoje važnosti izdan posebej, obenem z zgodovinsko-pravnim komentarjem./

GZL IV/66

Transkripcija in prevod objavljena v Božo Otorepec, Dragan Matić, Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), Transkripcije z regesti in komentarji, Ljubljana 1998, str. 91-101.

Malefični red s komentarjem objavljen v:
Malefične svoboščine Ljubljančanov, ljubljanski kazenski sodni red/ Deren von Laibach Malefitzfreyhaittn, ZAL Gradivo in razprave 25, Ljubljana, Graz 2004.
Avtorji razprav: Gernot Kocher, Markus Steppan, Boris Golec, Marko Kambič in Jelka Melik, transkripcija listine Božo Otorepec.

Publikacije

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave