Datum in kraj: s. d. (ok. 1500–1520)
Vsebina: Prior in konvent avguštinskega samostana pri sv. Jakobu v Ljubljani vidimirata listino, datirano 1418, oktober 1., ki govori o večni maši, ki jo je ustanovila Agnes, žena ljubljanskega meščana Eberharta pl. Landtropa, v cerkvi sv. Nikolaja.
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 21,0 x 31,5 (dva folija)
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Otorepec, GZL IV/70.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave