1744, julij 6., Ljubljana

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1744, julij 6., Ljubljana Datum in kraj: 1744, julij 6., Ljubljana Vsebina: Maksimilijan Anton von Taufferer, kranjski deželni glavar, izdaja na prošnjo škofjeloškega čevljarskega...

1666, december 31., Škofja Loka

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1666, december 31., Škofja Loka Datum in kraj: 1666, december 31., Škofja Loka Vsebina: Franc Andrej Lukančič, Janez Jožef Lukančič in Katarina Plavhar, roj. Lukančič prepuščajo...

1604, marec 21., Škofja Loka

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1604, marec 21., Škofja Loka Datum in kraj: 1604, marec 21., Škofja Loka Vsebina: Kupno pismo, s katerim dediči pokojnega Mihaela Karlina s Suhe (sinovi Peter, Andrej, Mihael in...

1707, januar 18., Ljubljana

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1707, januar 18., Ljubljana    Datum in kraj: 1707, januar 18., Ljubljana Vsebina: Janez Krstnik Grohar proda desetino od 5 kmetij v Spodnjih Lajšah in Jelenščah ter od kmetije pri...

1670, marec 1., Gradec

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1670, marec 1., Gradec Datum in kraj: 1670, marec 1., Gradec Vsebina: Cesar Leopold I. podeljuje v fevd polovico desetine v Lajšah v Selški dolini, v Loškem gospostvu, Primožu...
Prilagoditev pisave