PRETEKLA PRAZNOVANJA JUBILEJEV NOVEGA MESTA

Slika 1

Slika 1: Logotip 650. obletnice ustanovitve Novega mesta je delo Belokranjca Gregorja Ivanušiča.

Mesto na okljuku reke Krke, ki letos obeležuje 650. obletnico, bo od 7. aprila sijalo v luči praznovanj. Arhivski viri nam razkrivajo, da tradicija praznovanj visokih jubilejev mesta sega v bližnjo in tudi nekoliko bolj oddaljeno preteklost.

Najbolj odmevno praznovanje jubileja Novega mesta je bilo leta 1865,[1] ko je od podelitve mestnih pravic, 7. aprila 1365,[2] minilo 500 let. Slavje je potekalo od 19. do 21. avgusta 1865. Praznično vzdušje so prvi dan naznanjali slovesni streli strelskega društva, obhod godbe in okrašenost mesta z zastavicami in venci iz trt zrelega grozdja. Mestna hiša, ki sta jo krasili podoba Rudolfa IV. in letnici 1365 ter 1865, je bila zvečer slavnostno osvetljena.[3]

Slika 2

Slika 2: Pesem Rudolfswerth v časniku Triglav, št. 28, 7. april 1865.

Proslavljanje se je naslednjega dne začelo s slovesno mašo in parado meščanske garde, sledilo je kosilo za uboge na mestne stroške in veselica na Tratah, kjer so mnogi kupovali Tandlerjev spominski list in občudovali veličasten ognjemet.[4] Zvečer je ljubljansko telovadno društvo Južni Sokol v kazinski dvorani[5] organiziralo bogat čitalniški program s petjem in igranjem violine. Zadnji slavnostni dan se je pričel z budnico meščanske garde. Na slovesni seji občinskega odbora so podeljevali priznanja častnim meščanom,[6] opoldne pa je sledilo svečano kosilo v Brunerjevi gostilni[7] na Bregu, kjer se je nazdravljalo s šampanjcem in jedlo rake iz reke Krke. Praznovanje se je zaključilo s plesom.[8]

Slika 3

Slika 3: SI_ZAL_NME/0005 Mestna občina Novo mesto, Zapisniki sej občinskega odbora, t.e. 125, p.e. 205, str. 21.

Meščani so si v mestu želeli vidnejših in trajnejših sprememb,[9] na katere so opozarjali leta pred jubilejem. Največja pridobitev ob zaključku praznovanja je bila ustanovitev Narodne čitalnice in cesarjeva odobritev spremembe imena iz Neustädtl v Rudolfswerth (Rudolfovo).[10]

Slika 4

Slika 4: Pismo Carla von Wurzbacha o spremembi imena mesta. SI_ZAL_NME/0005 Mestna občina Novo mesto, t.e. 49, p.e. 87 in 88, št. 234.

Podobno se je stoletje kasneje z razstavami, prireditvami in slavnostnimi srečanji od 6. aprila do 29. novembra 1965 obeleževala 600-letnica Novega mesta in 20-letnica osvoboditve mesta. Ob jubileju je bila poleg slavja načrtovana tudi ureditev parkirišč, zelenic, pešpoti, pobočja Brega, sprehajališča ob Krki na Loki in kopališča. Poseben čar je mesto dobilo z večerno razsvetljavo mostov in osvetlitvijo spomenikov ter zgradb.[11] Na pošti je bil za žigosanje pisem na voljo jubilejni žig.

Na predvečer obletnice je dolenjski rojak, zgodovinar Fran Zwitter, na slavnostni akademiji v dvorani Doma kulture predaval o zgodovini Novega mesta. Za bogat kulturni program so skrbeli moški pevski zbor DPD Svoboda Dušan Jereb,[12] člani Ljubljanskega sindikalnega simfoničnega orkestra ter operna pevka Vilma Bukovec, ki je večer sklenila s pesmijo Marjana Kozine.

Slika 5

Slika 5: Podoba na prvi strani ovitka je jubilejni plakat ob 600-letnici Novega mesta, delo Božidarja Jakca. SI_ZAL_NME/0272 Pevski zbor Dušan Jereb, t.e. 1, p.e. 4.

Ob 600-letnici je v Domu ljudske prosvete potekala slavnostna seja občinske skupščine, kjer so prebrali pismo podpredsednika SFRJ, Aleksandra Rankovića, ki je prevzel pokroviteljstvo nad prireditvami ob obeh jubilejih mesta.[13] Po seji je v Dolenjski galeriji Janko Jarc, direktor Dolenjskega muzeja, odprl razstavo partizanskih grafik Božidarja Jakca in razstavo arhivskih dokumentov novomeške občine.[14]

Najpomembnejša pridobitev v jubilejnem letu 1965 je bila dograditev treh novih oddelkov bolnišnice, kar je bila velika spodbuda za napredek in nadaljnji razvoj Novega mesta.

Dunja Mušič
arhivistka

Opombe

[1] V spomin na 500 let Novega mesta je v časniku Triglav izšla pesem Luize Pesjak. Triglav, št. 28, 7. april 1865.
[2] Novomeški privilegij ni ohranjen v izvirniku. Mikrofilm prepisa iz leta 1567, ki ga hrani Deželni arhiv v Gradcu, se nahaja v Zgodovinskem arhivu Ljubljana: SI_ZAL_LJU/0345, Mikrofilmi in fotokopije.
[3] Laibacher Zeitung, št. 190, 21.8.1865, str. 761.
[4] Tandlerjeva tiskarna je delovala v Novem mestu. Blätter aus Krain, št. 34, 26.8.1865, str. 136.
[5] Kazinsko društvo je imelo najete prostore v gostilni Pri solncu (Zur Sonne).
[6] SI_ZAL_NME/0005, Mestna občina Novo mesto, Zapisniki sej občinskega odbora, t.e. 125, p.e. 205. str. 21.
[7] Ložar, Slavka: Stare gostilne in gostilničarji v novomeški občini. Novo mesto, 1991, str. 63.
[8] Laibacher Zeitung, št. 194, 25.8.1865, str. 777.
[9] Carla von Wurzbacha, namestnika kranjskega deželnega glavarja, je cesar sprejel 22. junija 1865 zaradi organizacije loterije ob 500. obletnici mesta in spremembe imena mesta. SI_ZAL_NME/0005, Mestna občina Novo mesto, Pismo Carla von Wurzbacha, t.e. 49, p.e. 87 in 88, št. 234.
[10] V uporabi sta bili tudi različici Neustadtl in Rudolfswert ter slovenski obliki imena Novo mesto in Rudolfovo. Novo mesto se kot edina oblika imena mesta dokončno uveljavi po koncu 1. svetovne vojne. SI_ZAL_NME/0005, Mestna občina Novo mesto, t.e. 50, p.e. 442.
[11] SI_ZAL_NME/0203, Skupščina občine Novo mesto, Komunalne zadeve, t.e. 33, p.e. 7.
[12] SI_ZAL_NME/0272, Pevski zbor Dušan Jereb Novo mesto, Kronika nastopov, t.e. 1, p.e. 3.
[13] SI_ZAL_NME/0203, Skupščina občine Novo mesto, Slavnostna seja 7. aprila 1965, t.e. 292.
[14] Dolenjski list, št. 14, 8.4.1965, str.1.

Arhivski viri

SI_ZAL_LJU/0345, Mikrofilmi in fotokopije.
SI_ZAL_NME/0005, Mestna občina Novo mesto, Pismo Carla Wurzbacha, t.e. 49, p.e. 87 in 88.
SI_ZAL_NME/0005, Mestna občina Novo mesto, t.e. 50, p.e. 442.
SI_ZAL_NME/0005, Mestna občina Novo mesto, Zapisniki sej občinskega odbora, t.e. 125, p.e. 205.
SI_ZAL_NME/0203, Skupščina občine Novo mesto, Komunalne zadeve, t.e. 33, p.e. 7.
SI_ZAL_NME/0203, Skupščina občine Novo mesto, Slavnostna seja 7. aprila 1965, t.e. 292.
SI_ZAL_NME/0272, Pevski zbor Dušan Jereb Novo mesto, Kronika nastopov, t.e. 1, p.e. 3.

Časopisni viri

Blätter aus Krain, št. 34, 26.8.1865.
Dolenjski list, št. 14, 8.4.1965.
Laibacher Zeitung, št. 190, 21.8.1865; št. 194, 25.8.1865.
Triglav, št. 28, 7. april 1865.

Literatura

Jarc, Janko (ur.): Novo mesto: 1365–1965: prispevki za zgodovino mesta. Novo mesto, 1969.
Ložar, Slavka: Stare gostilne in gostilničarji v novomeški občini. Novo mesto, 1991.
Matijevič, Meta: Novomeške hiše in ljudje: s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja. Ljubljana, 2007.

Prilagoditev pisave