POLICIJSKI PRIJAVI ZOPER IVANA GROHARJA IN NJEGOVE ZNANCE

Med gradivom stare Občine Škofja Loka hranimo mapo policijskih prijav med letoma 1884 in 1910. Med njimi sta prijavi mestnemu županstvu zoper slikarja Ivana Groharja in njegove prijatelje, ki ju je spisal mestni nadstražnik Anton Kermc. Obe prijavi sta iz leta 1905.

Slikar Ivan Grohar (1867-1911) je dlje časa bival v Škofji Loki. Prvič, za krajši čas, že okrog leta 1897, in drugič daljši čas, od leta 1904[1] do odhoda v bolnišnico leta 1911[2], kjer je umrl. In prav tu je nastal njegov bogat slikarski opus. Ivanu Groharju je vseskozi primanjkovalo denarja in se je v Škofji Loki večkrat selil, kar je vidno že iz obeh policijskih prijav. Junija 1905 je stanoval na naslovu Mesto 41 (danes Cankarjev trg 13), septembra pa v sosednji hiši št. 40 (danes Cankarjev trg 12), ki je bila mestna last.[3]

Ivan_Grohar_1

Fotografija Ivana Groharja iz leta 1908. SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, POZ II/A4-1-158.

Prva prijava iz 24. junija 1905 se nanaša na kaljenje nočnega miru. Nadstražnik Kermc je zapisal, da je šel Ivan Grohar okoli 3. ure zjutraj čez glavni trg (današnji Mestni trg) in glasno vriskal »…tako da so se v obližnji ljudje iz spanja zbudili..«[4] , za kar je bil že pred tem opominjan, vendar s svojim početjem ni odnehal. Grohar za svoje dejanje ni dobil nobene kazni. Izrečen mu je bil le ustni opomin.

slika2

Policijska prijava proti Ivanu Groharju zaradi kaljenja nočnega miru. SI_ZAL_ŠKL/0063 Občina Škofja Loka, Policijske prijave 1905, t. e. 121.

Dne 3. septembra istega leta je prišel Grohar ponovno navzkriž z zakonom. Takrat je pred farno cerkvijo Sv. Jakoba v Škofji Loki skupaj z Antonom Gabrom, Ludvikom Mikužem, Viktorjem Deisingerjem in Antonom Margučem kar z zvezanimi suknjiči šrangal ženinu Ivanu Karlinu. Od mladoporočenca je druščina zahtevala, in tudi dobila, 20 K. Ne samo, da so od ženina zahtevali denar že po poroki in to pred cerkvijo, nadstražnika Kermca je zmotilo še nekaj drugega. Slednji je v prijavi pripomnil, da so bili Grohar in druščina v pohujšanje ljudem, saj so bili »…brez reklcov in v pijanem stanju…«[5]

Tudi tokrat jo je druščina poceni odnesla, saj so dobili le ustni opomin.

slika3_1slika3_2 slika3_3

 

Prijava zoper Ivana Groharja, Antona Gabra, Ludvika Mikuža, Viktorja Deisingerja in Antona Marguča zaradi izsiljevanja in nespodobnega obnašanja. SI_ZAL_ŠKL/0063 Občina Škofja Loka, Policijske prijave 1905, t. e. 121.

slika4

Poleg prijave je ohranjen tudi vročilni list, na katerem so vidni lastnoročni podpisi vseh prijavljenih. SI_ZAL_ŠKL/0063 Občina Škofja Loka, Policijske prijave 1905, t. e. 121.

 

Omeniti moram tudi ostale prijavljene: Anton Gaber (1886-1954), bolj znan kot Ante Gaber, je bil pozneje znan publicist in umetnostni zgodovinar[6] ter filatelist.

Slika_5_Gaber_Ante

Anton (Ante) Gaber. Ilustrirani Slovenec, št. 14, 3. 4. 1927

http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi194384/

Slika_6_karikatura_Ante_Gaber

Karikatura Anteja Gabra , ki jo je leta 1943 narisal France Podrekar. SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, A4-4-018.

Ludvik Mikuž je bil takrat dvajsetletni študent prava in sin sodnika ter sodnega svetnika v Škofji Loki. Viktor Deisinger (1883-1914), poznejši bančni uradnik, član škofjeloškega sokola in srbski četaš[7], ki je umrl zaradi strela v glavo blizu Zemuna[8], najverjetneje 13. oktobra 1914[9]. Anton Marguč je bil rojen leta 1877 in po poklicu mizar[10] – izdeloval je krste ter bil lastnik pogrebnega zavoda[11].

Elizabeta Eržen Podlipnik
arhivistka

Opombe:

[1]Štukl, Slikarja Rihard Jakopič in Ivan Grohar v Škofji Loki, str. 74.
[2]SI_ZAL_ŠKL/0063, Imenski indeks k popisom prebivalstva v Škofji Loki, t. e. 158.
[3]Štukl, Slikarja Rihard Jakopič in Ivan Grohar v Škofji Loki, str. 74.
[4]SI_ZAL_ŠKL/0063 Občina Škofja Loka, Policijske prijave 1905, t. e. 121.
[5]SI_ZAL_ŠKL/0063 Občina Škofja Loka, Policijske prijave 1905, t. e. 121.
[6]http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi194384/
[7]Spominski spis Sokolskega društva v Škofji Loki ob 25. letnici, 1906-1931, Škofja Loka 1931.
[8]NŠAL, Župnijski urad Škofja Loka, Vojaške zadeve, fasc. 25.
[9]Podatkovna zbirka Rodoslovnega društva Slovenije.
[10]Podatkovna zbirka Rodoslovnega društva Slovenije.
[11]SI_ZAL_ŠKL/0141, Skupščina občine Škofja Loka, Register obrti.

Viri:
SI_ZAL_ŠKL/0063 Občina Škofja Loka, Policijske prijave 1905, t. e. 121.
SI_ZAL_ŠKL/0063 Občina Škofja Loka, Imenski indeks k popisom prebivalstva v Škofji Loki 1880-1931, t. e. 158.
SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, POZ II/A4-1-158, A4-4-018.
NŠAL, Župnijski urad Škofja Loka, Vojaške zadeve, fasc. 25.

Elektronski viri:
Podatkovna zbirka Rodoslovnega društva Slovenije, pridobljeno 10. 8. 2015.
Slovenski biografski leksikon, spletna izdaja http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi194384/.

Literatura:
Spominski spis Sokolskega društva v Škofji Loki ob 25. letnici, 1906-1931, Škofja Loka: Škofjeloški sokol, 1931.
Štukl, France: Anekdoti o slikarju Groharju. Loški razgledi 15, Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka, 1968, str. 203-204.
Štukl, France: Slikarja Rihard Jakopič in Ivan Grohar v Škofji Loki. Loški razgledi 34, Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka, 1987, str. str. 69-76.

Prilagoditev pisave