ZBIRKA FOTOGRAFIJ SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE KRANJ

Organizirano izobraževanje trgovinskega kadra poteka v Kranju okoli stotrideset let, o njem pa je ohranjenega sorazmerno malo arhivskega gradiva, večinoma iz časa po drugi svetovni vojni. Starejše se je skoraj v celoti izgubilo med drugo svetovno vojno. Zaradi hude prostorske stiske so na šoli trajno hranili le pedagoške dokumente, pomembne za pravni interes pravnih in fizičnih oseb in presenetljivo – fotografije. Zgodovinskemu arhivu Ljubljana so jih izročili leta 2014.

scan2

Dijaki trgovske šole v Kranju, okoli 1960. SI_ZAL_KRA/0183, Trgovska šola Kranj, t. e. 88, a. e. 125

V zbirki je ohranjenih 650 fotografij različnih velikosti, od teh okoli 200 kosov črnobelih. Avtor je bil dolgoletni učitelj Metod Belič, ki je poleg pedagoškega dela na šoli urejal še razne druge zadeve. Z navdušenjem je fotografiral skupine učencev in učiteljev pred šolskim poslopjem, med poukom v učilnicah, na hodnikih, pri igranju tenisa in odbojke na dvorišču, na udarniških delovnih akcijah, strokovnih ekskurzijah in izletih, pred dijaškim domom v Kranju (grad Khislstein) in ob odhodu domov. Ohranjene so tudi fotografije gradnje novega šolskega poslopja na Planini, izdelkov učencev, razstavljenih predmetov in izložbenih aranžmajev. Ohranile so se fotografije iz obdobja 1950-1962.

scan1

Dijaki na vrtu gradu Khislstein, okoli 1955. SI_ZAL_KRA/0183, Trgovska šola Kranj, t. e. 88, a. e. 125

V zbirki manjkajo fotografije iz druge polovice šestdesetih in sedemdesetih let, ki se verjetno hranijo v zasebni lasti. Več (440 kosov) je ohranjenih iz časa 1981-2005 v barvni tehniki, med njimi prevladujejo skupinski portreti razredov, portreti učiteljev, utrinki s športnih tekmovanj (nogomet, košarka) in šole v naravi. Nekaj je posnetkov maturantskega plesa, obiska danskih dijakov, volitev dijaške skupnosti in prostovoljnih dejavnosti učencev.

scan3

Razstavljeni izdelki dijakov Vajenske šole trgovinske stroke v Kranju, 1959. SI_ZAL_KRA/0183, Trgovska šola Kranj, t. e. 88, a. e. 125

Zaradi nazorne in močne izpovednosti predstavljajo pomemben zgodovinski vir za raziskovalce različnih ved, pa tudi dragocen spomin za nekdanje učence in učitelje. Omenjena obsežna zbirka šolskih fotografij je žal bolj izjema kot pravilo, zato si v arhivih želimo pridobiti še več tovrstnega gradiva.

Marija Kos
arhivska svetovalka

Vir

SI_ZAL_KRA/0183, Trgovska šola Kranj, t. e. 88, a. e. 125.

Literatura

Od včeraj do danes za jutri. Zbornik ob 120-letnici izobraževanja trgovskega kadra v Kranju in 40-letnici Srednje trgovske šole Kranj na sedanji lokaciji. Srednja trgovska šola Kranj, Kranj 2004.

Prilagoditev pisave