Prigode iz sodnijskih spisov

Ko je leta 1939 začel izhajati časopis Politikin Zabavnik, je drugo stran časopisa dolgo zapolnjevala rubrika »Saj ni res … pa je!«. Tudi med pregledovanjem arhivskega gradiva se občasno pojavi kakšen dokument, ki nam ponudi zgodbo, ki bi jo z lahkoto lahko uvrstili v omenjeno rubriko.

Pri urejanju gradiva se je v fondu Državno tožilstvo Novo mesto (SI_ZAL_NME/0206) našlo kar nekaj zapisov oziroma zanimivih pričevanj, ki nas popeljejo v neverjetne zgodbe. Te, ki jih bomo izpostavili, naj bi predvsem potrdile dejstvo, da so sodni spisi lahko zanimivi pričevalci človeške narave, z nekoliko drugačnim pristopom pa znajo biti tudi zanimiv zgodovinski vir, ki ponuja vpogled v naravo oseb različnega statusa.

Kako se je kaplar žandarmerijske čete sam znašel v kazenskem postopku

Naslovna stran poročila komandanta pete žandarmerijske brigade. SI_ZAL_NME/0206/005/001 Državno tožilstvo Novo mesto.

Med kazenskimi zadevami iz leta 1923 najdemo obtožnico zoper 27-letnega kaplarja Vladimirja Uršiča, ki je bil v peti žandarmerijski brigadi, postaja Sv. Jurij ob Pesnici. Obtožnica ga bremeni, da je kot kaplar pod pretvezo, »da zamenja svoje slabe čevlje«, pobegnil v Italijo, s seboj pa vzel »državno obleko in spremo, ki jo je prejel za službeno uporabo«. Pod pretvezo, »da si bo kolo sposodil«, pa je tudi tega ukradel.

Spisek obleke in opreme pobeglega kaplarja. SI_ZAL_NME/0206/005/001 Državno tožilstvo Novo mesto.

Priloga kazenske zadeve sta tudi popis ukradene obleke in spisek kaplarjevih osebnih predmetov. Prvi nam ponuja vpogled v predmete, ki jih je kaplar uporabljal v času svojega službovanja, drugi pa v lastnino, ki jo je oseba njegovega statusa posedovala v 20. letih 20. stoletja.

Spisek osebnih predmetov kaplarja.
SI_ZAL_NME/0206/005/001 Državno tožilstvo Novo mesto.

Kaplar Vladimir Uršič je z odtujitvijo obleke in opreme ter »izposojo« kolesa povzročil škodo v višini 648 dinarjev in 44 para.

Zanimiv pa je tudi povod za to dejanje. Kaplar se je »22. aprila 1923 upijanil, bil obdolžen telesne poškodbe, se za službeni nastop ni predpisano opremil, brez povoda eno osebo aretiral in, ko mu je ta oseba pobegnila, jo ni zasledoval« za kar je bil kaznovan s 25 dnevi zapora.

Najdeni zaklad

Zelo zanimiv je tudi naslednji kazenski primer.

Zgodba o izginotju Jožeta Poljanca, ki je služil pri posestniku Francu Smoletu, sama po sebi ni nič posebnega. V njegovem kazenskem spisu je zapisano, da je »Poljanec brez vsakega sledu neznano kam vred izginil«, pri tem pa posestnika oškodoval za celo obleko in dva para čevljev v vrednosti »4000 K«.

Kar naredi zgodbo zanimivo je morebitni razlog izginotja. Poročilo pravi, »da se je Poljanec več osebam izrazil, da je na 15. maja 1921 na zgoraj omenjenem posestvu, ob priliki podiranja neke peči, izkopal v železnem zaboju spravljeno zlato in kraljevsko krono s 36 dragimi kamenčki ter biseri, vredno več milijonov«. Krono je nato »baje tukajšnjemu učitelju Lovro Jevnikarju za 80.000 K prodal.« Poročilo nadaljuje, da je »z begom potrdil sumnjo, da je res nekaj izkopal.«

Poročilo komandirja postaje. SI_ZAL_NME/0206/003/001/00010 Državno tožilstvo Novo mesto.

 

 

 

 

 

 

 

Kazenski spis nam tudi ponudi odgovor na vprašanje, ali je zaklad res obstajal. Dne 29. julija 1921 so Jožeta Poljanca aretirali. V svoji izpovedi je povedal naslednje: »Glede izkopane zlate krone pa povem, da sem tisto v pijanosti vsled tega pripovedoval, ker sem videl, kako mi vsi verjamejo«, razlog pobega pa je bila premajhna plača za delo. Tudi zaslišanje učitelja je pokazalo, da si je Poljanec zgodbo izmislil.

Zapisnik aretacije. SI_ZAL_NME/0206/003/001/00010 Državno tožilstvo Novo mesto.

 

 

 

 

 

 

 

Čeprav se je izkazalo, da zaklad ne obstaja, lahko možnost najdbe krone v naključnem bralcu zbudi radovednost in špekulacije v smislu »kaj pa, če je bil zaklad res najden?« Prav v to je bil v času sojenja prepričan posestnik France Smole, zato se je kazenska zadeva vlekla dlje, kot je bilo potrebno. Dolžino sojenja nakazuje tudi debelina pričujočega kazenskega spisa.

Jože Glavič
arhivist

Arhivski vir

  • SI_ZAL_NME/0206/003/001/00010 Državno tožilstvo Novo mesto (kazenska zadeva Jože Poljanec)
  • SI_ZAL_NME/0206/005/001 Državno tožilstvo Novo mesto (kazenska zadeva Vladimir Uršič)
Prilagoditev pisave