Spoštovane uporabnice in uporabniki,

z dnem 7. 2. 2018 je v stopil v veljavo nov cenik nadomestil za uporabo arhivskega gradiva in storitev v Zgodovinskem arhivu Ljubljana.

Cenik izhaja iz Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo (Ur. 1. RS, št. 75/2017).
Za informacije o višini nadomestil se obrnite na osebje v čitalnicah in sprejemnih pisarnah arhiva.

Hvala za razumevanje.

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Pravilnik o tarifah pri uporabi arhivskega gradiva in storitev v Zgodovinskem arhivu Ljubljana

Prilagoditev pisave