Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 – Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo

 Zgodovinski arhiv Ljubljana 20. in 22. marca 2018 organiziral

enodnevno delavnico o novostih nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom (vsa področja) in že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti.

 Delavnica bo potekala od 10.00 do 14.00 ure v Narodnem muzeju Slovenije, Maistrova 1, Ljubljana.

Delavnica se upošteva kot strokovno izobraževanje iz 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16).

Prijave sprejemamo do 15. 3. 2018 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest.

Žal ni na voljo več prostih  mest.

Cena delavnice:

za neposredne proračunske uporabnike: 50,00 EUR

za posredne proračunske uporabnike: 60,00  EUR

Število prijav je omejeno. Prijavnica in več informacij je na voljo na spletni strani arhiva www.zal-lj.si.

Prijave zbiramo na elektronski naslov prijave@zal-lj.si. Prijavi priložite naročilnico ali jo prinesite s seboj na delavnico.

Prijavnica za arhivsko delavnico - marec 2018

Prilagoditev pisave