Zgodovina arhiva – sedmo desetletje : 1958–1968

Sergij Vilfan in Malefične svoboščine Ljubljančanov

Ko je minevalo desetletje od smrti dr. Sergija Vilfana, je Zgodovinski arhiv Ljubljana v maju 2007 v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti pripravil mednarodni spominski simpozij, ki je potekal na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik z naslovom Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik (http://www.zal-lj.si/domaca-stran-1/za-ustvarjalce/knjigarna/).

Naslovnica Vilfanovega spominskega zbornika.

Naslovnica Vilfanovega spominskega zbornika.

 Avtorji zbornika so opozorili na Vilfanov pomen pri razvoju arhivov in arhivistike ter z njo povezanih virov za pravno zgodovino Slovencev – težiščem njegovega raziskovalnega dela, ki ga je začel že kot študent pri profesorju Janku Polcu.

 Prvi vrhunec njegovega raziskovalnega dela je bila leta 1961 izdana Pravna zgodovina Slovencev : od naselitve do zloma stare Jugoslavije. Dvajset let kasneje je bil najvidnejši avtor pri projektu Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njegova zadnja knjiga je Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, ki je izšla po njegovi smrti in pomeni zaokroženje njegovega dela ter hkrati izziv njegovim naslednikom, saj je v njej nakazal vrsto odprtih nalog.

Naslovnica objave Malefičnih svoboščin Ljubljančanov s spremnimi študijami.

Naslovnica objave Malefičnih svoboščin Ljubljančanov s spremnimi študijami.

 Zgodovinskemu arhivu Ljubljana je leta 2014 uspelo v sodelovanju s pravnimi fakultetami univerz v Ljubljani, Mariboru in Gradcu izdati kritično objavo Malefičnih svoboščin Ljubljančanov (http://www.zal-lj.si/domaca-stran-1/za-ustvarjalce/knjigarna/) – skrito željo akademika, da bi dragoceni pravno-zgodovinski vir (http://www.zal-lj.si/project/1514-avgust-20-gmunden/), ki ga hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana, skupaj s spremno študijo zagledal luč sveta. Na pomembnost vira pa je opozorila tudi arhivalija meseca oktobra v letu 2014 (http://www.zal-lj.si/2014/10/04/arhivalija-meseca-oktober-2014/).

 Literatura

 COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS. Sergij Vilfan, Osebna bibliografija za obdobje 1943–2018.

Granda, Stane. In memoriam Sergij Vilfan (1919–1996). Kronika 44, 1996, str. 86–88.

Kambič, Marko. “Zgodovinska pravotvornost” in odprte naloge slovenske pravne zgodovine. Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik. Gradivo in razprave 30. Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2007, str. 205–218.

Melik, Vasilij. Im memoriam Sergij Vilfan. Zgodovinski časopis 50, 1996, str. 297–299.

Mihelič, Darja. Sergij Vilfan in objavljanje zgodovinskih virov. Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik. Gradivo in razprave 30. Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2007, str. 41–50.

Rybář, Miloš. Vilfan, Sergij, akademik (1919–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi788779/#slovenski-biografski-leksikon (pridobljeno: 15.6.2018).

Simič, Vladimir. Sergij Vilfan in pravotvornost Slovencev. Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik. Gradivo in razprave 30. Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2007, str. 151–162.

Žontar, Jože. Pomen dela dr. Serija Vilfana za razvoj arhivov in arhivistike. Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik. Gradivo in razprave 30. Ljubljana : Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2007, str. 15–40.

 mag. Žarko Bizjak

arhivski svetovalec

Prilagoditev pisave