Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 – Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo

Zgodovinski arhiv Ljubljana organiziral delavnice za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom in že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti v naslednjih terminih:

  • uprava: 27.11. 2018, lokacija: ZAL, Mestni trg 27, Ljubljana,
  • kultura in šport: 28. 11. 2018, lokacija: ZAL, Mestni trg 27, Ljubljana,
  • pravosodje: 26. 11. 2018, lokacija: ZAL, Mestni trg 27, Ljubljana,
  • gospodarstvo: 22. 11. 2018, lokacija: ZAL, Mestni trg 27, Ljubljana,
  • vzgoja in izobraževanje (samo za ustvarjalce iz območja Dolenjske): 27. 11. 2018, lokacija: vrtec Mavrica Trebnje, Režunova 8, Trebnje,

Delavnica se upošteva kot strokovno izobraževanje iz 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16).

Prijave sprejemamo do 12. 11. 2018 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest.

Cena delavnice je 60,00 EUR.

Število prijav je omejeno. Prijavnica in več informacij je na voljo na spletni strani arhiva http://www.zal-lj.si/project/arhivske-delavnice/.

Prijave zbiramo na elektronski naslov prijave@zal-lj.si. Prijavnica velja kot naročilnica.

Prijavnica za arhivsko delavnico

Z lepimi pozdravi,

Mag. Mitja Sadek

direktor ZAL

Prilagoditev pisave