Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 – Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo

Zgodovinski arhiv Ljubljana organiziral delavnice za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom in že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti v naslednjih terminih:

– uprava: 8. 4. 2019
– zdravstvo in sociala: 9. 4. 2019
– gospodarstvo: 10. 4. 2019
– pravosodje: 11. 4. 2019
– kultura in šport: 12. 4. 2019

– vzgoja in izobraževanje: 29. 3. 2019 ŽE ZASEDENO
– vzgoja in izobraževanje: 1. 4. 2019
vzgoja in izobraževanje: 2. 4. 2019 ŽE ZASEDENO

Delavnice bodo potekale od 9.00 – 14.00 ure v prostorih Zgodovinskega arhiva Ljubljana na Mestnem trgu 27, Ljubljana.

Delavnica se upošteva kot strokovno izobraževanje iz 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16).

Prijave za področje vzgoje in izobraževanja sprejemamo do 20. 3. 2019 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest.
Prijave za ostala področja sprejemamo do 29. 3. 2019 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest.

Cena delavnice je 60,00 EUR.
Število prijav je omejeno. Prijavnica in več informacij je na voljo na spletni strani arhiva http://www.zal-lj.si/project/seminarji-in-preizkus-strokovne-usposobljenosti/http://www.zal-lj.si/project/arhivske-delavnice/.

Prijave zbiramo na elektronski naslov prijave@zal-lj.si. Prijavnica velja kot naročilnica.

Prilagoditev pisave