Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 – Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo

 Zgodovinski arhiv Ljubljana organiziral delavnice za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom in že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti v naslednjih terminih:

 • uprava: 13. 11. 2019
 • zdravstvo in sociala: 21. 10. 2019 ZASEDENO
 • gospodarstvo: 24. 10. 2019
 • pravosodje: 25. 10. 2019
 • kultura in šport: 22. 10. 2019

Delavnice bodo potekale od 9.00 – 14.00 ure v predavalnici P1 (pritličje) Zgodovinskega arhiva Ljubljana na Mestnem trgu 27, Ljubljana.

Delavnica se upošteva kot strokovno izobraževanje iz 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16). 

Opozorili bi Vas radi, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, za ohranitev veljavnosti tega preizkusa svoje strokovno znanje redno dopolnjevati in obnavljati. Za dopolnjevanje in obnavljanje znanja se mora na vsake tri leta udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja v organizaciji slovenskih javnih arhivov. Če tega ne stori, mora preizkus strokovne usposobljenosti opraviti ponovno.

Prijave sprejemamo do 14. 10. 2019 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. 

Cena delavnice je 60,00 EUR.

Število prijav je omejeno. Prijavnica in več informacij je na voljo na spletni strani arhiva www.zal-lj.si/arhivske-delavnice.

Prijave zbiramo na elektronski naslov prijave@zal-lj.si. Prijavnica velja kot naročilnica.

Z lepimi pozdravi,

ZASEDENO
ZASEDENO
SAVE
CONTINUE
view saved words →

Don’t translate on double-click

Don’t show floating button

No Internet Connection
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Slovenian -> English…
  • Create a new word list…
 • Copy
Prilagoditev pisave