Spoštovani!

Vlada Republike Slovenije je na 67. redni seji dne 28. 3. 2021 sprejela Odlok o zaustavitvi javnega življenja med 1. in 11. aprilom 2021. Z Odlokom se za zunanje obiskovalce zapirajo tudi knjižnice, arhivi, muzeji in galerije.

V času od 1. do 11. 4. 2021 bodo čitalnice Zgodovinskega arhiva Ljubljana, tako na sedežu v Ljubljani, kot tudi na vseh enotah zaprte. Pregledovanje arhivskega gradiva v tem času ne bo mogoče. Če ste imeli določen termin za obisk, vam bomo dodelili drugega, ko bo čitalnica ponovno odprta.

Arhiv nemoteno posluje za vse, ki vlagate vloge za pridobitev overjenih kopij arhivskega gradiva v zvezi z upravnimi ali sodnimi postopki. V teh primerih se poslužite obrazcev, ki so pripravljeni na naši spletni strani Izdajanje dokumentov | Zgodovinski arhiv Ljubljana (zal-lj.si)

Spremljajte splošna priporočila objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 Ostanite zdravi!

Prilagoditev pisave