Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 – Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo

Zgodovinski arhiv Ljubljana za vse, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti organiziral

DELAVNICE ZA USLUŽBENCE, KI DELAJO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM

Delavnice bodo potekale v naslednjih terminih:

10. november 2022 ob 9. uri
KULTURA IN ŠPORT

11. november 2022 ob 9. uri
UPRAVA (OBLJUBLJANSKO OBMOČJE)

14. november ob 9. uri
GOSPODARSTVO

15. november ob 9. uri
ŠOLSTVO

16. november ob 9. uri
UPRAVA (LJUBLJANSKO OBMOČJE)

17. november ob 9. uri
PRAVOSODJE

18. november ob 9. uri
ZDRAVSTVO IN SOCIALA

Delavnice bodo potekale v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Trdinova ulica 4, Ljubljana, v veliki predavalnici v pritličju.

Delavnica se upošteva kot strokovno izobraževanje iz 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16).

Prijave so možne do zapolnitve razpoložljivih mest oziroma 7 dni pred izvedbo posamezne delavnice.

Cena delavnice je 60,00 EUR.

Število prijav je omejeno. Prijavnica in več informacij je na voljo na spletni strani arhiva www.zal-lj.si.

Prijave zbiramo preko http://www.zal-lj.si/prijavnica-za-arhivsko-delavnico/. Prijavnica velja kot naročilnica. V kolikor prijava ne bo oddana preko prijavnice, vaše prijave ne moremo upoštevati.

Z lepimi pozdravi,

dr. Zdenka Semlič Rajh
direktorica

 

 

Prilagoditev pisave