V četrtek, 10. novembra 2022, se je za vedno poslovil naš nekdanji sodelavec dr. France Štukl, arhivist, zgodovinar, umetnostni zgodovinar, prejemnik Aškerčeve nagrade, častni občan Občine Škofja Loka in častni član Muzejskega društva Škofja Loka.

Dr. France Štukl se je rodil 5. septembra 1942 v Celovcu, nato pa vse življenje preživel v Škofji Loki, kjer je obiskoval najprej osnovno šolo in gimnazijo in kjer je po končanem študiju umetnostne zgodovine in zgodovine našel svojo prvo in hkrati tudi edino redno zaposlitev. V škofjeloški enoti Zgodovinskega arhiva Ljubljana se je zaposlil 1. septembra 1967 ter delo arhivista in vodje enote opravljal do 31. maja 2002, ko se je predčasno upokojil. Poklicno pot je začel kot arhivist pripravnik in jo po 35 letih zaključil kot doktor znanosti. Vmes je najprej opravil strokovni in nato še specialistični izpit, leta 1982 uspešno zagovarjal magisterij in ga leta 1996 nadgradil z doktoratom znanosti. Tega leta je postal arhivski svetovalec, tri leta kasneje arhivski svetnik in leta 2012 dobitnik najvišjega priznanja v arhivski stroki – Aškerčeve nagrade za življenjsko delo. Njegov pomemben prispevek k prepoznavnosti arhivske stroke, škofjeloške preteklosti in domoznanstva je prepoznala tudi Občina Škofja Loka in mu leta 2014 podelila naziv častnega občana.

Sled, ki jo je dr. Štukl pustil v slovenski arhivski stroki je močna in prepoznavna. Dolga leta je bil edini zaposleni v enoti, ki je skrbel tako za prevzemanje in urejanje velikih količin dostikrat povsem neurejenega arhivskega gradiva, kot tudi za izvajanje učnih ur in seznanjanje širše javnosti s pomenom arhivskega gradiva. Njegovi arhivski inventarji predvojnih občin so še danes nepogrešljiv pripomoček številnim raziskovalcem in kolegom arhivistom. Ob strokovnem delu je tudi veliko objavljal. Njegova publicistična bera obsega devet samostojnih knjižnih monografij in nekaj v soavtorstvu ter več kot 180 strokovnih in drugih člankov, objavljenih v Loških razgledih in drugi strokovni literaturi.

Dr. France Štukl je v času službovanja v Zgodovinskem arhivu Ljubljana dejavno sodeloval v strokovnem svetu in različnih komisijah ter s svojim bogatim znanjem in izkušnjami pomagal pri razvoju in popularizaciji slovenske arhivistike. Bil je tudi odličen mentor mlajšim kolegom in vrsto let član komisije za strokovne izpite. Dejaven je bil tudi v društvenem življenju in tudi tam opravljal razne funkcije.  Med leti 1968 in 1971 je bil tajnik Arhivskega društva Slovenije, v domačem – škofjeloškem – okolju pa je bil več kot 55 let član Muzejskega društva, ki ga je leta 2008 imenovalo za svojega častnega člana. Tudi v tem društvu je vrsto let opravljal tajniška dela in bil kasneje njegov predsednik. Vseskozi je dejavno sooblikoval vsebino Loških razgledov; bodisi kot avtor prispevkov ali dolgoletni član uredniškega odbora.

Od dr. Franceta Štukla smo se poslovili v ponedeljek, 14. novembra 2022, na pokopališču Lipica pri Škofji Loki.

Dr. France Štukl ob prevzemu Aškerčeve nagrade leta 2012. (foto: Tina Arh)

Dr. France Štukl ob prevzemu Aškerčeve nagrade leta 2012. (foto: Tina Arh)

Dr. France Štukl v pogovoru z nekdanjim direktorjem Zgodovinskega arhiva Ljubljana dr. Jožetom Žontarjem. (foto: Tina Arh)

Dr. France Štukl v pogovoru z nekdanjim direktorjem Zgodovinskega arhiva Ljubljana dr. Jožetom Žontarjem. (foto: Tina Arh)

 

 

Prilagoditev pisave