Spoštovani,

 

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 – Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo Zgodovinski arhiv Ljubljana za vse, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti organiziral

DELAVNICE ZA USLUŽBENCE, KI DELAJO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM

Delavnice bodo potekale v naslednjih terminih:

Delavnice bodo potekale v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Trdinova ulica 4, Ljubljana, v veliki predavalnici v pritličju.

Delavnica se upošteva kot strokovno izobraževanje iz 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16).

Število prijav je omejeno. Rok za prijavo je najmanj 7 dni pred izvedbo posamezne delavnice oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.  

Cena delavnice je 60,00 EUR.

Prijavo lahko oddate na http://www.zal-lj.si/prijavnica-za-arhivsko-delavnico/. Prijava velja kot naročilnica. V kolikor prijava ne bo oddana preko elektronskega obrazca na omenjeni povezavi, vaše prijave ne moremo upoštevati.

Več informacij najdete na spletni strani arhiva www.zal-lj.si.

Z lepimi pozdravi

Prilagoditev pisave