Datum in kraj: 1482, februar 27., s. l.
Vsebina: Gašper Crabat, mestni sodnik v Ljubljani, potrjuje, da je Gašper Črnomaljski prodal Martinu Welserju polnomočje za pravdo.
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 21,5 x 31,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Otorepec, GZL IV/12.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave