Kaj je arhiv?

Arhiv je ustanova, ki pridobiva, hrani in daje v uporabo arhivsko gradivo.

V arhivskih depojih so shranjene ogromne količine zgodovinskih podatkov, zapisanih v različnih oblikah in hranjenih na raznih nosilcih:

  • uradni spisi, zapisniki in evidence,
  • listine,
  • načrti,
  • zemljevidi,
  • rokopisi,
  • fotografije,
  • razglednice,
  • avdio- in videoposnetki.

Predstavitveni film o arhivu

Kakšna je razlika med arhivom in knjižnico?

Arhivsko gradivo za razliko od knjig v knjižnicah vsebuje neposredne informacije o dogodkih in osebah, zato predstavlja primarni vir za raziskovalce zgodovine. Arhivsko gradivo je unikatno, saj praviloma obstaja le v enem izvodu.

Bistvena razlika je tudi v načinu ureditve gradiva. Knjižno gradivo je razvrščeno po vsebini in avtorjih, arhivsko gradivo pa po arhivskih fondih – v posameznem arhivskem fondu je tako vse gradivo nekega ustvarjalca gradiva ne glede na njegovo vsebino. Posledično mora raziskovalec, ki išče gradivo za določeno temo, pogosto iskati v različnih arhivskih fondih.

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave