GZL III/74 – 1463, december 10. Kranj

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku III > GZL III/74 – 1463, december 10. Kranj Ljubljanski škof Sigmund /Lamberger/ prosi sodnika, svet in občino v Ljubljani naj po smrti kaplana zgodnjika Nikolaja podele to...

GZL III/73 – 1463, julij 5. Dunajsko Novo mesto

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku III > GZL III/73 – 1463, julij 5. Dunajsko Novo mesto Cesar Friderik III. zapoveduje vsem okoli Ljubljane, naj se na poziv deželnega glavarja, vicedoma ali mestne občine takoj...

GZL III/72 – 1461, december 16. Gradec

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku III > GZL III/72 – 1461, december 16. Gradec Cesar Friderik III. naroča Ulriku von Schawnberg, deželnemu glavarju na Kranjskem naj zaradi pritožbe mest in trgov posreduje pri...

GZL III/71 – 1461, december 16. Gradec

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku III > GZL III/71 – 1461, december 16. Gradec Cesar Friderik III. naroča Ulriku von Schawmberg, deželnemu glavarju in vsem deželskim sodnikom na Kranjskem na pritožbo mest in trgov...

GZL III/70 – 1461, december 16. Gradec

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku III > GZL III/70 – 1461, december 16. Gradec Cesar Friderik III. naroča plemstvu in duhovščini, ki ima hiše v mestnem pomirju Ljubljane, naj plačuje davke od teh hiš, sodeluje pri...
Prilagoditev pisave