GZL III/69 – 1461, december 15. Gradec

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku III > GZL III/69 – 1461, december 15. Gradec Cesar Friderik III. naroča grofu Ulriku von Schawnnberg, deželnemu glavarju na Kranjskem, naj ne sprejema tožb proti ljubljanskim...

GZL III/68 – 1461, december 15. Gradec

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku III > GZL III/68 – 1461, december 15. Gradec Cesar Friderik III. naroča prelatom in plemstvu na Kranjskem naj prepovedo trgovino svojim podložnikom na deželi, ker so se mesta in...

GZL III/67 – 1461, maj 1. s.l.

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku III > GZL III/67 – 1461, maj 1. s.l. Niklas Paradis, ki je bil v Ljubljani zaprt zaradi umora, po cesarjevi milosti pa izpuščen, obljublja sodniku in svetu v Ljubljani, da bo v 14...

GZL III/66 – 1461, februar 19. Gradec

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku III > GZL III/66 – 1461, februar 19. Gradec Cesar Friderik III. naroča Ulriku von Schawnberg, deželnemu glavarju na Kranjskem naj ne sodi ljubljanskih meščanov v deželnem sodišču...

GZL III/65 – 1460, julij 23. Dunaj

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku III > GZL III/65 – 1460, julij 23. Dunaj Cesar Friderik III. naroča grofu Ulriku von Schawmberg, deželnemu glavarju na Kranjskem, na pritožbo ljubljanskih meščanov, naj gmajno...
Prilagoditev pisave