GZL IV/58 – 1513, avgust 4. Oudenarde

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1513, avgust 4. Oudenarde Cesar Maksimilijan I. potrjuje odredbo o skladišču v Ljubljani in odreja, da ne smejo tuji trgovci mimo Ljubljane hoditi po kožuhovino na Hrvatsko,...

GZL IV/57 – 1513, avgust 4. Oudenarde

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1513, avgust 4. Oudenarde Cesar Maksimilijan I. potrdi Ljubljani pravico do skladišča za trgovsko blago in do zgraditve novega poslopja zanj s pobiranjem umerjene pristojbine....

GZL IV/56 – 1513, avgust 4. Oudenarde

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1513, avgust 4. Oudenarde Cesar Maksimilijan I. sporoča deželnemu glavarju in vicedomu na Kranjskem, da potrjuje ustanovitev skladišča v Ljubljani in obenem prepoveduje, da bi...

GZL IV/55 – 1513, avgust 4. Oudenarde

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1513, avgust 4. Oudenarde Cesar Maksimilijan I. naroča vicedomu na Kranjskem naj mestu Ljubljani izplačuje letno 100 gld., ki jih je odobril za naklade in zidanje. Orig. perg....

GZL IV/54 – 1513, avgust 4. Oudenarde

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1513, avgust, 4. Oudenarde Cesar Maksimilijan I. prepoveduje nakup in uvoz nürnberških obrtnih izdelkov v Ljubljano, ker ima zaradi tega domača obrt škodo. Naj se raje uvažajo...
Prilagoditev pisave