GZL IV/63 – 1513, november 1. Ljubljana

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1513, november 1. /Ljubljana/ Luka Scheffman in Tomaž Essigk cehovska mojstra Marijine bratovščine čolnarjev izdajata potrdilo o ustanovi Apolonije Glanhofer v Križankah....

GZL IV/62 – 1513, oktober 31. s.l.

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1513, oktober 31. s.l. Dekan in kapitelj v Ljubljani vidimirajo listino 1513, avgust 4. Oudenarde o 400 gld. pomoči mestu. /Glej GZL IV/55/. Orig. perg. v MALj. Reg.: Komatar...

GZL IV/61 – 1513, avgust 4. Oudenarde

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1513, avgust 4. Oudenarde Cesar Maksimilijan I. naroča deželnemu glavarju in vicedomu na Kranjskem naj se ne vmešavata v mestno sodstvo. Prepis iz 16. stol. v privil. knjigi...

GZL IV/60 – 1513, avgust 4. Oudenarde

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1513, avgust 4. Oudenarde Cesar Maksimilijan I. naroča plemstvu in svojim oskrbnikom in uradnikom na Kranjskem naj ne prepovedujejo svojim podložnikom prodajati mestom živino,...
Prilagoditev pisave