GZL IV/68 – 1515, junij 3.

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1515, junij 3. Jurij /Slatkonja/, škof na Dunaju in prošt v Ljubljani izdaja listino o ustanovi pok. Nikolaja Podena, dekana v Ljubljani pri krojaški bratovščini. Orig. perg....

GZL IV/67 – 1515, januar 1. Innsbruck

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1515, januar 1. Innsbruck Cesar Maksimilijan I. dovoli mestu Ljubljani za vsoto denarja izgnati vse žide iz mesta. Prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane v MALj, fol....

GZL IV/66 – 1514, avgust 20. Gmunden

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1514, avgust 20. Gmunden Cesar Maksimilijan I. izdaja malefični red za mesto Ljubljano. Orig. perg. in prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane, fol. 50-55′, št....

GZL IV/65 – 1514, januar 2. s.l.

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1514, januar 2. s. l. Lenart Mutzann, meščan v Radovljici proda domec in vrt v Radovljici ob cesti v Lesce Matevžu Kuplenickhu. Orig. papir v MALj. Ich Liennhartt Mutzann...

GZL IV/64 – 1513, december 1. Ljubljana

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1513, december 1. Ljubljana Mašna ustanova Apolonije, vdove Hansa Glanhofferja, ljubljanskega meščana pri čolnarski bratovščini v Križankah, za kar je njen mož zapustil 17...
Prilagoditev pisave