Domov >  Anketa

Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

Spletna raziskava s področja človeških virov, ki upravljajo z e-gradivom v arhivih (Anketa ZAL) je bila izvedena v arhivskih ustanovah v Evropi. Raziskava je poskušala na podlagi vprašalnika definirati, katera znanja in veščine se pričakujejo od arhivskih delavcev ki upravljajo z e-gradivom, kakšna je njihova formalna izobrazba in ali se neprestano strokovno izobražujejo in usposabljajo. Raziskava je prav tako poskušala prikazati stopnjo njihovega profesionalnega zadovoljstva in delovne izpopolnjenosti pri delu z e-gradivom, katere  probleme vidijo kot največji strokovni izziv tekom svojega upravljanja z e-gradivom in kako si predstavljajo svojo lastno profesionalno prihodnost. Raziskava je potekala v obdobju od 15. marca do 7. junija 2017 in je zajela 96 sodelujočih iz 16 držav, od tega 53 moških in 43 žensk, v povprečju starih 42,2 leti. Sodelujoči v raziskavi prihajajo iz 64 institucij, od tega je 45 javnih arhivov, 19 pa jih uvrščamo med ostale arhivske ali sorodne institucije. Rezultati raziskave bodo predstavljeni 5. oktobra 2017 v okviru 28. zborovanja Arhivskega društva Slovenije.

Prikaz opravljanja spletne raziskave:

Raziskava se še vedno nadaljuje v državah Severne in Južne Amerike, Afrike in Avstralije. Dobljeni rezultati bodo objavljeni naknadno.

[ Povezava do anketnega vprašalnika  ]

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave