70 LET ISKRINIH ŠTEVCEV V KRANJU

V prvih dneh maja 1945 so Nemci zapustili tovarno LGW (Luftfahrgerätewärke) v Kranju, kjer so med okupacijo izdelovali kovinske dele za letala. Prostore je zasedla Prva tankovska divizija in organizirala delavnice za popravilo tankov, topov, motornih vozil in orodja, upravljanje pa so prevzeli partizanski borci. Zaščitili so tovarniško premoženje, z obstoječimi stroji in orodjem pa začeli izdelovati številne elektrotehnične in finomehanične izdelke. Tovarno, poimenovano »Strojne tovarne Kranj« je prevzelo Ministrstvo za industrijo in rudarstvo v Ljubljani, ki jo je registriralo 8. marca 1946 z novim imenom »Iskra«, tovarna za elektrotehniko in finomehaniko, Kranj ter logotipom v obliki peterokrake zvezde.

Arhivalija_Iskra_1

Tehnološka dokumentacija za izdelavo prvih števcev električne energije Iskrine tovarne v Kranju, 1945-1952. SI_ZAL_KRA/0106, Iskra Kranj, t. e. 363.

Arhivalija_Iskra_2

Tehnološka dokumentacija za izdelavo prvih števcev električne energije Iskrine tovarne v Kranju, 1945-1952. SI_ZAL_KRA/0106, Iskra Kranj, t. e. 363.

V tovarni se je v prvih mesecih zbralo okoli tisoč delavcev in strokovnjakov iz drugih podjetij, tehniške fakultete, partizanskih delavnic in nekdanjih delavcev LGW, delo pa je potekalo po oddelkih (tehnologija, konstrukcija, orodjarna, razvojni laboratorij, plan, proizvodnja itd). Pester začetni proizvodni program se je sčasoma skrčil, nekaj tipičnih izdelkov pa se je obdržalo v jedru kranjske Iskre, kjer so jih neprekinjeno razvijali do današnjega časa. Prvo mesto po prepoznavnosti zasedajo raznovrstni števci za merjenje električne energije. Iz dobro ohranjene tehnološke dokumentacije za izdelavo delov indukcijskega števca je razvidno, da so enofazne števce v Iskri začeli izdelovati v prvih mesecih leta 1946. Zaradi pomanjkanja ustreznih materialov so mojstri ob pomoči tovarniškega laboratorija preizkušali različne materiale in postopke za izdelavo kvalitetnih izdelkov. Večkrat so morali sami izdelati primerno orodje. Večina sestavnih delov za števce je nastajala v Kranju. Ohranjena je kompletna tehnična dokumentacija za izdelavo jedrnih in tokovnih tuljav, polža, tuljk, ležajev, vzmeti, osi, številčnih koles, ogrodja, pokrovov itd.

Arhivalija_Iskra_4

Tehnološka dokumentacija za izdelavo prvih števcev električne energije Iskrine tovarne v Kranju, 1945-1952. SI_ZAL_KRA/0106, Iskra Kranj, t. e. 363.

Arhivalija_Iskra_3

Tehnološka dokumentacija za izdelavo prvih števcev električne energije Iskrine tovarne v Kranju, 1945-1952. SI_ZAL_KRA/0106, Iskra Kranj, t. e. 363.

Proizvodnja električnih števcev se je znatno povečala leta 1954 z namestitvijo prvega montažnega tekočega traku v Jugoslaviji z začetno kapaciteto 400 kosov števcev dnevno. S hitrim razvojem tehnologije, montažnih pripomočkov in delovnih procesov se je kapaciteta povečevala, širil pa se je tudi program novih tipov števcev. Kljub tehnološkemu razvoju in uveljavljanju elektronskih števcev se proizvodnja elektromehanskih števcev v Iskrini tovarni v Kranju v manjšem obsegu ohranja ter nadaljuje.

Marija Kos, arhivska svetovalka

Vir:
SI_ZAL_KRA/0106, Iskra Kranj, t. e. 224, 363.

Literatura:
35 – Iskra, industrija za telekomunikacije, elektroniko in elektromehaniko Kranj. Kranj (TK Gorenjski tisk), 1981.

Prilagoditev pisave