Priprave na preizkus strokovne usposobljenosti

Zgodovinski arhiv Ljubljana v mesecu novembru organizira priprave na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar) za uslužbence s področja pravosodja, izobraževanja, gospodarstva, zdravstva in sociale ter kulture in športa.

Izobraževanje bo 7. novembra 2017, ob 9. uri, na Trgovinski zbornici, Dimičeva 13, Ljubljana (dvorana B).

Izobraževanje s področja UPRAVE bo 9. novembra 2017, ob 9. uri, na Trgovinski zbornici, Dimičeva 13, Ljubljana (dvorana B).

V skladu z 8. odstavkom 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih mora imeti uslužbenec javnopravne osebe, ki upravlja z dokumentarnim gradivom, opravljen tudi preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu.

Prijave sprejemamo do 23. 10. 2017 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest.

Več informacij o seminarjih

Vabilo na strokovno usposabljanje november 2017

Vabilo na strokovno usposabljanje november 2017 UPRAVA

 

Prilagoditev pisave